محصولات تندرستی

جدید ترین محصولات تندرستی

اره استخوان بر ایستاده

4,850,000 تومان 4,800,000 تومان

پیش بند ضد آب

20,000 تومان 15,000 تومان

تخته گوشت بر

110,000 تومان 100,000 تومان

ترازو ۴۰ کیلویی بی علمک

360,000 تومان 330,000 تومان

ترازو ۵۰ کیلویی پند ۷۵۰۰SP

2,850,000 تومان 2,800,000 تومان

چاقو سلاخی

32,000 تومان 27,000 تومان

چاقو قصابی (4)

47,000 تومان 40,000 تومان

چرخ گوشت

4,550,000 تومان 4,500,000 تومان